Mosaikarbeten – om och tillbyggnad – nyproducerade trä och stenhus